API AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT

De Head Coaches en Team Managers zijn steeds onderling verbonden met de spelers en ouders. Indien we een speler voor een langere tijd niet horen of zien wordt er persoonlijk gebeld naar deze speler door de Headcoach of Teammanager. Deze taak wordt opgenomen in onderling overleg, afhankelijk van wie de beste band heeft met desbetreffend lid. We spreken de ouders aan als we iets merken of gedragsverandering vaststellen. Tevens organiseren we jaarlijks ook een ouder- en feedbackmoment.

Vanuit de club zijn Head Coaches en Team Managers ook het aanspreekpunt voor studie-gerelateerde problemen. Wij polsen geregeld vrijblijvend naar de schoolresultaten van de nog studerende spelers. In het geval van erg slechte resultaten kunnen wij binnen de club ook hulp aanbieden vanuit de ouders, coaches, Team Managers of Senior spelers.

Financiële problemen mogen voor ons geen reden zijn om niet te sporten. Voor spelers met een klein budget of gezinnen met meerdere spelers zoeken we actief naar oplossingen. Onze lidgeld proberen we steeds zo laagdrempelig mogelijk te houden. In uitzonderlijke gevallen bemiddelen we zelf naar het OCMW of bieden we een speler gratis lidmaatschap aan.

Indien een spelers pesterijen of ongewenst seksueel gedrag ervaart, kan deze steeds in alle vertrouwen en anonimiteit bij de vertrouwenspersoon terecht. Deze is het vaste aanspreekpunt van personen die menen slachtoffer te zijn, en helpt hen met het zoeken naar oplossingen.