Antwerp Spartans American Football leden betalen elk jaar lidgeld.

Hoeveel bedraagt het lidgeld en wat zijn de mogelijkheden.

Leden die het volledige lidgeld hebben betaald in 2020 zullen van een korting kunnen genieten in 2021 .
Als trainingen en wedstrijden terug hervat worden na de voorziene versoepelingen .

Gezinnen die het financieel moeilijker hebben, bieden wij de mogelijkheid om het lidgeld in vier termijnen af te betalen. Dit mits goedkeuring van het bestuur. Het bestuur of teammanagers zullen dit verder met u bespreken. 

Tussenkomst lidgeld sport- en beweegaanbieders

Heeft iemand het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ en kan hij/zij geen beroep doen op de vrijetijdstoelage van het OCMW? Dan kan hij/zij eenmaal per kalenderjaar een financiële bijdrage van maximum 100 euro krijgen. 

Dat geld moet dienen ter ondersteuning van het lidgeld van een sport- of beweegaanbieder. Dit omvat een groepslessenreeks of fitness, of deelname aan een sportseizoen bij een erkende sportclub. Eénmalige deelnames aan een sport- of beweegaanbod, zoals de inschrijving voor een sportkamp, komen dus niet in aanmerking voor ondersteuning.

Om beroep te kunnen doen op deze tegemoetkoming dient u uw teammanager te contacteren. die zal u verder helpen met de nodige documenten . 

 Aan wie betaal ik het lidgeld?

Je betaalt je lidgeld in de toekomst via deze website. De Antwerp spartans administratie onderneemt de nodige stappen om verzekering en licentie inorde te maken.

Welke andere kosten zijn er verbonden aan een American football seizoen ?

De kosten voor een seizoen verschillen van team tot team.  Voor u16 is er huur van helm en schouderpads voorzien. Dit voor een prijs van 90 euro. en dit kan in maandelijkse bedragen van 15€ of ineens voldoen bij start van de huur.

Bij U19 en Seniors is de bedoeling om tot aanschaf eigen materiaal over te gaan.